images

E-Learning & kwaliteitsregisterNieuws

Registreer je voor deze site
LOG IN
Wachtwoord Vergeten?
Wil je snel naar een bepaalde site klik dan HIER!
Sommige items in het menu bevatten sub-menu's
TIP: Gebruik ook de zoekfunctie (Loep) in het menu bovenin de pagina

Meldingen worden zeer op prijs gesteld en helpen de modules steeds beter te maken.

gewijzigde verlooptermijn leerplan verantwoord medicijngebruik

Vanaf drie maanden voor het verstrijken van de verlooptermijn van een afgerond leerplan krijg je een melding dat je verlooptermijn gaat verstrijken. Dit staat in het informatieblok verlopende leerplannen op je startpagina van het leerportaal.

Het leerplan kan gestart worden met openen of opnieuw.

Kies je voor openen, dan zie je wel de inhoud van de onderdelen, maar kun je de toets niet maken. Kies je voor opnieuw, dan volg je weer het volledige leerplan en moet je de toets weer maken. Na het behalen van de toets verandert de verloopdatum naar een nieuwe periode van twee jaar.

Bezemgroep Follow-up BHV EHBO en reanimatie.

Naar aanleiding van de inventarisatie Follow-up BHV EHBO en Reanimatie is gebleken dat een groot aantal werknemers de scholing niet hebben gemaakt of afgerond in 2015. Hiervoor zijn nu in mei en juni 2016 enkele herhalingslessen beschikbaar gesteld! De zogenaamde Bezemgroep Follow-up BHV EHBO en Reanimatie!

Het  leerplan staat weer open in het leerportaal en er kan inschreven worden op de praktijkles. Het is belangrijk dat de werknemers die hebben aangegeven de Follow- up BHV EHBO en Reanimatie nog te moeten volgen en afronden, zo snel mogelijk het leerplan gaan starten en zich inschrijven op het klassikale deel!

Als je in 2015 de theorie met een voldoende hebt afgesloten, moet je de theorie weer opnieuw maken!?????Klopt dit?

De praktijklessen starten medio mei 2016 en de laatste praktijklessen zijn in juni 2016!!

ZORG DAT JE ALS BHV-ER UP TO DATE BENT EN BLIJFT!

 BHV module 2016: Brand en Ontruiming

Voor 2016  is follow up BHV Brand en ontruiming gepland. Alle  BHVérs gaan in 2016 de e-learning module (inclusief de theoretische toets) maken en het volgen van de klassikale scholing. Het maken van de module en het daarna volgen van de klassikale scholing is  verplicht voor alle BHV’ers. Het leerplan kan in werktijd worden gevolgd, 1 uur voor de module en 1 uur voor de praktijkles. Het leerplan staat voor je klaar in het leerportaal onder de titel “follow up BHV brand en ontruiming”. Hier kan mee gestart worden en vervolgens kan men zich meteen inschrijven voor een praktijkles. Pas als de toets positief is afgerond mag de praktijkles worden gevolgd. De docent BHV zal navraag doen of de toets behaald is. Het leerportaal stuurt je digitaal een bevestiging van de inschrijving en een uitnodiging voorafgaand aan de datum van de praktijkles. Het stuurt ook een digitaal bericht als de scholing geannuleerd wordt. Het is waarschijnlijk niet nodig om nogmaals te herhalen maar zorg er dus voor dat je e-mailadres bekend is in het leerportaal. Dit kun je alleen invoeren in Youforce, het programma waar je ook je salarisstrook kunt vinden en declaraties indient.  Het is belangrijk dat de BHV-er zowel de theorie als de praktijkles volgt in 2016!

Puffin

Sommige modules, met name de al wat oudere, geven op tablets en smartphones vaak problemen. Mocht je nu toch op de tablet of smartphone een module willen volgen, dan is het aan te bevelen hiervoor de app Puffin te downloaden en daar het Leerportaal in te starten. Puffin is een webbrowser zoals Internet Explorer en Google Chrome. Via de app store kun je Puffin downloaden. Als je het Leerportaal opent in Puffin is het wel mogelijk filmpjes e.d. te openen. In de toekomst zullen alle modules ook voor de tablet en smartphone geschikt gemaakt gaan worden.

Je kunt Puffin ook hier downloaden! ( Pro-versie)

Nieuwsbericht BIG toetsingen

Er blijkt enige onduidelijkheid te zijn over de BIG toetsingen in relatie tot de e-learning modules in het leerportaal. Het was al beleid dat de periode tussen het volgen van een BIG scholing en het maken van de praktijktoets bij een toetser, niet langer dan drie maanden is. Deze regel geldt ook voor de periode tussen het volgen van een e-learning module inclusief de theoretische toets en het afnemen van de praktijktoets door een toetser. De toetser controleert voorafgaand aan de praktijktoets of de e-learning toets is behaald en of de periode niet langer dan drie maanden is. Let op: het is niet de verloopdatum die hierbij geldig is, maar de datum waarop het resultaat is behaald De medewerker die zich laat toetsen neemt hiervoor het bewijs mee naar de toetsing. Dit kan door; – een papieren kopie van het overzicht mijn opleidingsbalans. – het geven van inzage door het tonen van het overzicht mijn opleidingsbalans in een smartphone, tablet of computer

nieuwe module in het leerportaal

In de zorg is hygienisch werken van belang, zowel voor de gezondheid van je clienten als voor de gezondheid van jezelf.

In de dagelijkse praktijk blijkt dit vaak toch lastiger dan we denken. Uit onderzoek is gebleken dat het  hygienisch werken in de zorg niet altijd optimaal is. Ook om die reden besteden we veel aandacht aan het onderwerp en ook de inspectie voor de volksgezondheid heeft dit tot een van haar speerpunten gemaakt.

Deze module behandelt de verschillende aspecten van hygienisch werken. Het kan je helpen je weer beter bewust te worden van de risico’s en waarom het zo belangrijk is.

De module behandelt naast algemene handhygiene ook onderwerpen als persoonlijke hygiene, persoonlijke beschermingsmiddelen, voorraadbeheer en opslag, reiniging en desinfectie, voedselveiligheid en afval.

Deze module is een goede aanvulling op de uitgebreide module handhygiene.

Nieuwe module in het leerportaal
De module Inzicht in Dementie is nieuw in het leerportaal

Voor wie 
zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden aan cliënten met dementie.

Onderwerpen 
Na het doorlopen van de cursus heb je inzicht in wat (het proces) dementie betekent voor: de cliënt, zijn familie en voor jezelf als zorgverlener, en de wijze waarop de benadering van de cliënt hierop kan worden aangepast.
Oorzaken dementie, herkennen van beginnende dementie, signalen van dementie, verloop van dementie, verschillende benaderingswijzen, omgang met familieleden.

Opbouw 
De e-learning bestaat uit een inleiding, theorie en 5 casussen.

De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur.

Nieuw leertraject voor bedrijfshulpverleners

3 april 2015 (Bron Intranet Meander+ zelf aangepast)

Nieuw leertraject voor bedrijfshulpverleners

Bedrijfshulpverleners volgen jaarlijks een verplichte follow-up om hun vaardigheden actueel te houden. Dit jaar gaat de follow-up BHV over EHBO en reanimatie. De follow-up is in een nieuw jasje gestoken.

De follow up’s BHV werden de afgelopen jaren uitgevoerd als een klassikale scholing van drie uur, waarin naast theorie ook met de praktijk geoefend werd. Dit gebeurde in groepsverband met maximaal 16 cursisten en betekende vaak veel wachten tot de andere cursisten hun oefening hadden gedaan.

Door het leerportaal is het mogelijk de theorie en de praktijkles met oefeningen van elkaar te scheiden. De theorie wordt door middel van het maken van een leerplan op het leerportaal gevolgd. De praktijkles wordt door een groepje van maximaal zes deelnemers in een uur gevolgd. De e-learning module en de praktijkles horen in het leerplan follow-up EHBO en reanimatie bij elkaar, dit noemen we blended learning.   *(De term Blended Learning zullen we in de toekomst vaak horen.  Eén definitie is “een combinatie van online leren en  klassikaal onderwijs. Er zijn meer definities, maar dit is de simpelste om te onthouden) We denken door deze verandering de follow-up een nieuwe impuls te kunnen geven, waardoor het bijhouden van de vaardigheden interessanter en ook effectiever wordt.

Dit is niet de enige wijziging

Het leerportaal biedt de mogelijkheid dat de cursist zichzelf inschrijft voor het blended leertraject. De cursist schrijft niet alleen in op de e-learning module, maar ook op een geplande praktijkles.

Als je in de catalogus inschrijft op het leerplan follow-up BHV EHBO en reanimatie opent het leerplan met het onderdeel Over deze scholing. Daarna kun je inschrijven op de praktijkles op een datum en tijd en locatie naar je keuze. Kijk in de geplande data welke bijeenkomst bij jou in de buurt wordt gehouden. Volg vervolgens het leerplan dat bestaat uit theorie over handelen in specifieke situaties, de e-learning module basale reanimatie ondersteunt met afbeeldingen en oefenvragen. Sluit de e-learning af met de toets. Pas als de toets positief is afgerond mag de praktijkles worden gevolgd. De docent BHV zal navraag doen of de toets behaald is.

Het leerportaal stuurt je digitaal een bevestiging van de inschrijving en een uitnodiging voorafgaand aan de datum van de praktijkles. Het stuurt ook een digitaal bericht als de scholing geannuleerd wordt.

Zorg dus dat je e-mailadres bekend is in het leerportaal. Dit kun je alleen invoeren in Youforce, het programma waarmee je ook je salarisstrook kunt vinden en declaraties indient.

Geef een reactie